Viete, čo je to journaling? Alebo ako môže zmeniť váš život k lepšiemu

Viete, čo je to journaling? Alebo ako môže zmeniť váš život k lepšiemu

Journaling je metóda zaznamenávania si svojich myšlienok a pocitov, obvykle písmom. Je označovaná za jednu z najúčinnejších foriem autoterapie a sebarozvoja. Aké benefity nám takýto spôsob vyjadrenia sa môže priniesť?

Viete, čo je to journaling? Alebo ako môže zmeniť váš život k lepšiemu
(zdroj: unsplash.com)

Milý denníček…

V našich končinách by sme journaling nazvali písaním si denníka. Myslíte si, že takáto záležitosť je len vecou mladších ročníkov, prípadne školákov? Ste na omyle – písanie denníka je skvelou formou trávenia voľného času bez ohľadu na vek. Naša myseľ je totiž každý deň zahlcovaná nespočetným množstvom informácií a myšlienok. Aby sme neprepadli celému kolotoču okolo nášho života, rodiny, práce a zdravia, a tým pádom zhoršili svoje psychické zdravie, mali by sme sa naučiť vypnúť. Vedenie denníka je presne takouto skvelou metódou, ktorou myseľ prečistíme a na chvíľu vyprázdnime.

Bojujte proti stresu

Zapísanie akejkoľvek myšlienky na papier nám ponúka možnosť pozrieť sa na ňu z nadhľadu, lepšie ju preskúmať a prehodnotiť jej váhu. Journaling tak môže človeku pomôcť lepšie zvládať stres a je skvelou technikou, ako sa lepšie orientovať vo svojich emóciách. Jeho vplyvu sa venovalo dokonca aj niekoľko vedeckých štúdií a viete, čo zistili? Ľudia, ktorí si píšu denník, zlepšujú svoju schopnosť komunikácie, sústredenia a zvýšenia produktivity. Zapisovanie si je dobré aj v prípade, že sa snažíme dosiahnuť nejaké konkrétne ciele. Vysielame tak signál do mozgu, že ide o niečo dôležité.

Vyberte si svoj spôsob písania

Denník vám pomôže aj pravidelne si precvičovať pamäť. Zapisovanie si zážitkov, myšlienok, pocitov a v podstate všetkého, čo prežívame, je tiež dobré na zorientovanie sa v tom, ako narábame so svojím časom a na čo vynakladáme veľa energie. Môže nám to následne pomôcť lepšie a ľahšie zorganizovať život. Keďže sa vďaka tomu vieme zamerať na to, čo je dôležité, takéto organizovanie a plánovanie nám vie pomôcť dosiahnuť spokojnejší život. Ak sa rozhodnete so journalingom začať práve teraz, nemusíte z toho robiť vedu. Existujú rôzne spôsoby zaznamenávania poznámok v denníkoch a diároch, môžete napríklad začať vecami, za ktoré ste v daný deň vďační. Ďalej môžete riadky v denníku zapĺňať menšími či väčšími životnými rozhodnutiami, ktoré ste buď už urobili, alebo vás ešte len čakajú, obavami, pozitívnymi pocitmi, snami, túžbami, odkazmi pre budúce JA – možností je nespočetne veľa. Jediné pravidlo, ktoré by ste sa mali aspoň snažiť dodržať, je pravidelnosť. Denník sa predsa nevolá denníkom len tak pre nič za nič.